Vysoký tlak v těhotenství: Příčiny, Příznaky a Management

CARDIOTENSIVE
50% sleva – Kupte CARDIOTENSIVE na oficiálních stránkách výrobce

Vysoký tlak v těhotenství, známý také jako hypertenze, je stav, který postihuje mnoho žen během jejich těhotenství. Tento stav vyžaduje pozornost a pečlivé sledování, protože může mít vážné důsledky jak pro matku, tak pro dítě. V tomto článku se podíváme na příčiny, příznaky a způsoby, jak s vysokým tlakem v těhotenství správně zacházet.

vysoký tlak v těhotenství

CARDIOTENSIVE. Získejte bezplatnou konzultaci od zástupců společnosti

Typy vysokého tlaku v těhotenství

Existují tři hlavní typy vysokého tlaku v těhotenství: gestóza, chronická hypertenze a prehypertenze.

Gestóza

Gestóza, také známá jako preeklampsie nebo toxémie těhotenství, představuje specifický typ vysokého krevního tlaku (hypertenze), který se může vyvinout během těhotenství. Gestóza je charakteristická tím, že se objevuje po 20. týdnu těhotenství a většinou se projevuje právě hypertenzí a proteinurií, což je zvýšené množství bílkovin v moči.

Přesný mechanismus vzniku gestózy dosud není zcela pochopen, nicméně je obecně přijímáno, že za tímto stavem stojí abnormální placentace a endotelová dysfunkce. Při gestóze se předpokládá, že části placenty (trophoblastů) neproniknou dostatečně hluboko do stěny dělohy a tím nedošlo k adekvátní remodelaci uteroplacentárních arterií. Důsledkem je zvýšený odpor v těchto cévách, což vede k vysokému krevnímu tlaku.

Endotelová dysfunkce, další základní mechanizmus gestózy, se projevuje poruchou funkce endotelu – vnitřní vrstvy krevních cév. Tato porucha se může projevovat zvýšeným vypouštěním vazokonstriktivních látek, jako je endotelin a tromboxan, a sníženou produkcí vazodilatačních látek, jako je oxid dusnatý a prostacyklin. Toto nerovnovážné prostředí pak vede k vazokonstrikci a následně k hypertenzi.

CARDIOTENSIVE. Aktuální cenu zjistíte na oficiálních stránkách výrobce

Chronická hypertenze

Chronická hypertenze je stav, kdy je vysoký krevní tlak přítomen u ženy před těhotenstvím nebo je diagnostikován před uplynutím 20. týdne těhotenství. Může se jednat o primární (esenciální) hypertenzi, kdy příčina není známa, nebo sekundární hypertenzi, kdy je vysoký tlak výsledkem jiného zdravotního stavu, jako je například renální choroba nebo endokrinní porucha.

Chronická hypertenze v těhotenství může představovat významné riziko jak pro matku, tak pro plod. Zvyšuje pravděpodobnost výskytu gestózy, eklampsie, placentární abrupce, intrauterinní retardace růstu a předčasného porodu. Pro matku představuje zvýšené riziko kardiovaskulárních komplikací.

Důležité je zmínit, že fyziologické změny v těhotenství mohou maskovat některé znaky hypertenze. Normální těhotenství je často doprovázeno snížením krevního tlaku v prvním a druhém trimestru s následným nárůstem v třetím trimestru. Proto je důležité bedlivé sledování žen s chronickou hypertenzí během těhotenství.

Prehypertenze

Prehypertenze je stav, který je charakterizován mírně zvýšeným krevním tlakem, avšak ještě není natolik vysoký, aby byl klasifikován jako hypertenze. U těhotných žen se považuje za prehypertenzní hodnoty systolického tlaku mezi 120 a 139 mmHg nebo diastolického tlaku mezi 80 a 89 mmHg.

Ačkoliv může být prehypertenze vnímána jako mírnější forma vysokého krevního tlaku, nesmí být zlehčována. Studie ukazují, že ženy s prehypertenzí v těhotenství mají vyšší riziko rozvoje plné hypertenze nebo gestózy během těhotenství. Tento stav může také vést k komplikacím jako je zvýšená potřeba císařského řezu, předčasný porod nebo intrauterinní retardace růstu.

CARDIOTENSIVE. Přejděte na oficiální stránky výrobce a vyplňte objednávkový formulář

Příčiny vysokého tlaku v těhotenství

Existuje několik faktorů, které mohou přispět k vysokému tlaku v těhotenství. Mezi nejčastější patří:

 • Genetické faktory. Genetika hraje roli v náchylnosti k vysokému tlaku. Pokud máte rodinnou historii vysokého tlaku, máte vyšší riziko jeho rozvoje během těhotenství.
 • Vliv životního stylu. Nesprávný životní styl, jako je nezdravá strava, nedostatek fyzické aktivity a vysoký stres, může zvýšit riziko vysokého tlaku v těhotenství.
 • Problémy s ledvinami. Ledviny hrají důležitou roli při regulaci krevního tlaku. Pokud máte problémy s ledvinami, může to vést k vysokému tlaku v těhotenství.
 • Předchozí hypertenze. Pokud jste měli v minulosti vysoký tlak nebo jste byli diagnostikováni s hypertenzí před těhotenstvím, je pravděpodobnější, že se vyskytne i během těhotenství.

Příznaky vysokého tlaku v těhotenství

Vysoký tlak v těhotenství může mít různé příznaky. Mezi nejčastější patří:

 • Vysoký krevní tlak. Jedním z hlavních příznaků je zvýšený krevní tlak. Během těhotenství byste měli pravidelně kontrolovat svůj krevní tlak u svého lékaře.
 • Otoky. Otoky nohou, rukou a obličeje jsou častým příznakem vysokého tlaku v těhotenství. Otoky se obvykle zhoršují ke konci dne.
 • Bolesti hlavy. Silné bolesti hlavy mohou být také příznakem vysokého tlaku v těhotenství. Pokud se bolesti hlavy stávají častými a závažnými, měli byste se poradit s lékařem.
 • Závratě a zmatenost. Závratě a zmatenost mohou být dalšími příznaky vysokého tlaku v těhotenství. Tyto příznaky by neměly být ignorovány, protože mohou naznačovat problémy s krevním oběhem.
CARDIOTENSIVE. 50% sleva. Bezplatná konzultace s firemním specialistou

Diagnóza vysokého tlaku v těhotenství

Diagnóza vysokého tlaku v těhotenství je založena na pravidelném měření krevního tlaku a provádění určitých testů.

Měření krevního tlaku

Při první návštěvě prenatální péče se stanoví bazální hodnota krevního tlaku. Pokud se při následujících návštěvách zjistí, že systolický krevní tlak je 140 mm Hg nebo vyšší, nebo diastolický krevní tlak je 90 mm Hg nebo vyšší ve dvou měřeních alespoň s 4 hodinovým rozestupem, může se jednat o příznak hypertenze.

Pro co největší přesnost je důležité dodržovat několik pravidel. Těhotná žena by měla být v klidovém stavu alespoň 5 minut před měřením, sedět s nohama na zemi a nepřekříženýma rukama. Manžeta měřícího přístroje by měla být správné velikosti a umístěna na paži ve výšce srdce. Pokud se při prvním měření ukáže zvýšený krevní tlak, je nezbytné provést další měření s rozestupem několika hodin, nebo dokonce několika dní, v závislosti na závažnosti příznaků a celkovém stavu těhotné ženy.

V případech, kdy je krevní tlak na hranici nebo mírně zvýšený, může být užitečné ambulatorní monitorování krevního tlaku (ABPM). Toto 24hodinové monitorování umožňuje získat přesnější obraz o výkyvech krevního tlaku během dne a noci, a tím lépe hodnotit riziko hypertenze. Tato metoda může pomoci odhalit tzv. bílou halenu hypertenzi, kdy je tlak zvýšený jen při návštěvě lékaře, ale v běžném životě zůstává v normálním rozmezí.

CARDIOTENSIVE. Aktuální cenu zjistíte na oficiálních stránkách společnosti. Platba po doručení

Močové testy

Základním typem močového testu je screeningový test na bílkoviny, který se provádí pomocí testovacích proužků ponořených do vzorku moči. Pokud je výsledek pozitivní, následuje podrobnější test, tzv. 24hodinový sběr moči, který pomáhá určit množství proteinu vyloučeného močí během jednoho dne.

Zdravá těhotná žena by měla mít v moči méně než 300 mg proteinu za 24 hodin. Hodnoty nad tuto hranici, zjištěné ve dvou vzorcích moči odebraných s intervallem nejméně šesti hodin, mohou signalizovat preeklampsii. Tento stav může být spojen s dalšími komplikacemi, jako je porucha funkce ledvin, porucha funkce jater, problémy se srážlivostí krve a dalšími systémovými poruchami.

Krevní testy

Krevní testy mohou pomoci zjistit hladinu kreatininu v krvi, která je indikátorem funkce ledvin. Zvýšená hladina kreatininu může naznačovat, že ledviny nefungují správně a mohou být poškozeny hypertenzí.

Dalším testovaným parametrem jsou jaterní enzymy, jejichž zvýšená hladina může svědčit o poškození jater, které může být důsledkem zvýšeného krevního tlaku. Dále může být provedeno testování hladiny krevních destiček, jejichž nízký počet může být také příznakem preeklampsie.

Krevní testy jsou obvykle prováděny extrakcí vzorku krve z žíly na paži. Tento vzorek se pak odesílá do laboratoře, kde se analyzuje pomocí speciálních testů. Výsledky těchto testů jsou poté interpretovány lékařem, který je schopen určit, zda existuje riziko preeklampsie nebo jiných komplikací spojených s hypertenzí v těhotenství.

CARDIOTENSIVE. Výhody nákupu na oficiálních stránkách společnosti. Garantovaná 50% sleva

Dopady vysokého tlaku v těhotenství na matku a dítě

Vysoký tlak v těhotenství může mít vážné dopady na matku i dítě.

 • Problémy s placentou. Vysoký tlak může ovlivnit funkci placenty, což může vést k nedostatečnému zásobování dítěte kyslíkem a živinami.
 • Snížený příjem kyslíku pro dítě. Pokud je krevní oběh matky narušen vysokým tlakem, může to vést k nedostatečnému příjmu kyslíku pro dítě, což může mít negativní vliv na jeho růst a vývoj.
 • Preeklampsie. Vysoký tlak v těhotenství může vést k vážnému stavu nazývanému preeklampsie. Preeklampsie je charakterizována vysokým tlakem, přítomností bílkovin v moči a dalšími příznaky. Je to závažný stav, který může ohrozit zdraví matky i dítěte.

Management vysokého tlaku v těhotenství

Správný management vysokého tlaku v těhotenství je důležitý pro minimalizaci rizika pro matku i dítě.

Změny životního stylu

Životní styl hraje klíčovou roli v řízení hypertenze v těhotenství. Měnit návyky a přizpůsobovat životní styl může být náročné, ale tyto změny mohou mít významný dopad na zdraví matky i dítěte. Přímo ovlivňují krevní tlak a mohou také snižovat riziko vzniku dalších komplikací spojených s hypertenzí.

 • Strava a výživa. Zvýšený příjem potravin bohatých na draslík, jako jsou ovoce a zelenina, může pomoci regulovat krevní tlak. Také omezení soli může být prospěšné, jelikož nadměrný příjem soli je spojen s vysokým krevním tlakem. Vyhnout by se mělo také nadměrnému příjmu cukru a tuků.
 • Fyzická aktivita. Pravidelná mírná fyzická aktivita, jako je chůze nebo plavání, může přispět k udržení normálního krevního tlaku a zlepšení celkového zdravotního stavu.
 • Odpočinek a stres. Dostatečný spánek a relaxační techniky, jako je meditace nebo jóga, mohou pomoci snižovat krevní tlak a zvládat stres, který může přispívat k hypertenzi.
 • Kontrola hmotnosti. Udržování zdravé těhotenské hmotnosti může rovněž pomoci regulovat krevní tlak. Nadměrné přibírání na váze během těhotenství může zvyšovat riziko hypertenze a dalších komplikací.
CARDIOTENSIVE. Pokyny krok za krokem, jak objednat a koupit na oficiálních stránkách společnosti

Léky

Farmakologický přístup je jedním z klíčových aspektů managementu hypertenze v těhotenství. Volba konkrétního léčebného postupu však vyžaduje pečlivé zvážení, jelikož některé léky mohou mít negativní vliv na vývoj plodu.

 • Antihypertenziva
  Léky na snižování krevního tlaku, takzvaná antihypertenziva, jsou často součástí léčby hypertenze v těhotenství. Patří sem beta-blokátory, jako je labetalol, a blokátory vápníkových kanálů, jako je nifedipin. Tyto léky pomáhají snížit krevní tlak tím, že zpomalují srdeční tep a rozšiřují cévy.
 • Diuretika
  V některých případech může lékař předepsat diuretika, která pomáhají tělu zbavit se nadbytečné soli a vody prostřednictvím moči. Tím se snižuje objem krve, který musí srdce pumpovat, což může vést ke snížení krevního tlaku.
 • Léky na předcházení preeklampsie
  V těhotenství s vysokým rizikem vzniku preeklampsie může lékař doporučit nízkodávkový aspirin. Tento lék může pomoci předcházet preeklampsii tím, že zlepšuje průtok krve k placente.
CARDIOTENSIVE. Získejte bezplatnou konzultaci od zástupců společnosti

Pravidelné kontroly u lékaře

U žen s diagnózou hypertenze by měly být návštěvy lékaře častější než u těhotných žen s normálním krevním tlakem. Frekvence kontrol může být různá a závisí na mnoha faktorech, včetně stupně hypertenze, přítomnosti dalších zdravotních problémů a gestačního stadia.

Kromě měření krevního tlaku mohou lékařské kontroly zahrnovat i řadu dalších testů. Mezi ně patří krevní testy na kontrolu funkce jater a ledvin, močové testy na detekci bílkovin (což může signalizovat preeklampsii), ultrazvukové vyšetření na sledování vývoje plodu a monitorování srdečního tepu plodu.

Během návštěv je důležité otevřeně komunikovat s lékařem. Těhotná žena by měla informovat o jakýchkoli nových nebo zhoršujících se příznacích, včetně bolesti hlavy, zmatenosti, ztráty zraku, bolesti v pravé horní části břicha nebo rychlého přibývání na váze. Tyto příznaky mohou signalizovat komplikace spojené s hypertenzí.

Závěr

Vysoký tlak v těhotenství je vážným stavem, který vyžaduje pečlivé sledování a správné řízení. Je důležité dodržovat pokyny lékaře, pravidelně kontrolovat krevní tlak a dbát na zdravý životní styl. S vhodnou péčí a pozorností můžete minimalizovat rizika spojená s vysokým tlakem v těhotenství a zajistit zdraví jak pro sebe, tak pro vaše dítě.

CARDIOTENSIVE. Přejděte na oficiální stránky výrobce a vyplňte objednávkový formulář

Podívejte se na naše články o CARDIOTENSIVE, nejlepší léčbě hypertenze:

“CARDIOTENSIVE je bezpečná léčba hypertenze a snižování hladiny cholesterolu v krvi”

“Kde si mohu objednat a koupit CARDIOTENSIVE”

“Kupte si CARDIOTENSIVE v lékárně”

“CARDIOTENSIVE: názory, recenze a komentáře, fórum”

“CARDIOTENSIVE: Návod k použití”

“CARDIOTENSIVE: složení, přírodní aktivní složky”

Často kladené otázky (FAQs)

Jaké jsou nejčastější příznaky vysokého tlaku v těhotenství?
Mezi nejčastější příznaky patří vysoký krevní tlak, otoky, bolesti hlavy a závratě.
Jaké jsou možné komplikace spojené s vysokým tlakem v těhotenství?
Vysoký tlak v těhotenství může vést k problémům s placentou, nedostatečnému příjmu kyslíku pro dítě a preeklampsii.
Jak mohu snížit riziko vysokého tlaku v těhotenství?
Dodržujte zdravou stravu, pravidelně cvičte, udržujte zdravou váhu a minimalizujte stres.
Jaký je správný management vysokého tlaku v těhotenství?
Správný management zahrnuje změny životního stylu, lékovou léčbu, pravidelné kontroly u lékaře a dostatek odpočinku.
Je možné předcházet vysokému tlaku v těhotenství?
Zdravý životní styl, včetně správné stravy a cvičení, může pomoci snížit riziko vysokého tlaku v těhotenství, ale není to vždy zcela předvídatelné. Je důležité pravidelně navštěvovat lékaře a sledovat svůj krevní tlak.
CARDIOTENSIVE
50% sleva – Kupte CARDIOTENSIVE na oficiálních stránkách výrobce
Katie Knight

Zakladatel a šéfredaktor Cardiotensives.com. Doktor lékařských věd, farmakolog.

CARDIOTENSIVE®