Idiopatická intrakraniální hypertenze: Příčiny, Příznaky a Možnosti Léčby

CARDIOTENSIVE
50% sleva – Kupte CARDIOTENSIVE na oficiálních stránkách výrobce

V dnešní době se v medicíně setkáváme s různými onemocněními a stavovými poruchami, které mohou ovlivnit naše zdraví. Jednou z těchto poruch je idiopatická intrakraniální hypertenze (IIH). Tato nemoc je charakterizována zvýšením tlaku v mozkomíšním moku v mozku, ačkoliv přesná příčina tohoto stavu zůstává nejasná. V tomto článku se podrobně podíváme na idiopatickou intrakraniální hypertenzi, včetně jejích příčin, příznaků a možností léčby.

idiopatická intrakraniální hypertenze

CARDIOTENSIVE. Získejte bezplatnou konzultaci od zástupců společnosti

Co je idiopatická intrakraniální hypertenze?

Idiopatická intrakraniální hypertenze (IIH) je vzácné onemocnění charakterizované zvýšeným tlakem v mozkomíšním moku v mozku. “Idiopatická” znamená, že přesná příčina této hypertenze je neznámá. Tento stav je častější u žen ve fertilním věku a může vést k různým obtížím a příznakům.

Příčiny idiopatické intrakraniální hypertenze

Jak již název “idiopatická” napovídá, přesné příčiny intrakraniální hypertenze nejsou dosud plně pochopeny. Lékaři a vědci se domnívají, že různé faktory mohou přispět k vzniku tohoto stavu. Zároveň je důležité zmínit, že v některých případech se IIH může objevit bez jakékoliv zřejmé příčiny.

 • Porucha resorpce mozkomíšního moku
  Jedním z hlavních teoretických vysvětlení je, že se může jednat o problém s resorpcí, tedy vstřebáváním mozkomíšního moku. Normálně se tento mok, který obklopuje mozek a míchu, neustále produkuje a resorbuje. Pokud se však proces resorpce naruší, může se hromadit více moku než obvykle, což vede ke zvýšení tlaku uvnitř lebky.
 • Hormonální faktory
  Některé studie naznačují, že IIH může být spojen s hormonálními změnami. Tento stav je častější u žen v reprodukčním věku, což může nasvědčovat roli ženských pohlavních hormonů. Navíc, některé léky, jako jsou antikoncepční pilulky, byly spojeny s vyšším rizikem IIH.
 • Faktory spojené s obezitou
  IIH je také častěji diagnostikována u lidí s nadváhou nebo obezitou, přičemž riziko stoupá s mírou obezity. Může to souviset s tím, jak tuková tkáň ovlivňuje metabolismus a hormony v těle, včetně těch, které mohou ovlivnit produkci a resorpci mozkomíšního moku. Studie ukazují, že hubnutí může často vést ke snížení intrakraniálního tlaku a ke zlepšení příznaků u lidí s IIH.
CARDIOTENSIVE. Aktuální cenu zjistíte na oficiálních stránkách výrobce

Příznaky idiopatické intrakraniální hypertenze

Příznaky idiopatické intrakraniální hypertenze mohou být různorodé a závisí na závažnosti onemocnění. Mezi nejčastější příznaky patří:

 • Silné bolesti hlavy, zejména na zadní straně hlavy
 • Zhoršené vidění, jako je rozmazané vidění, dvojité vidění nebo ztráta periferního vidění
 • Pulsující zvuky v uších (tinnitus)
 • Nauzea a zvracení
 • Závratě
 • Zhoršená citlivost na světlo (fotofobie)

Diagnostika idiopatické intrakraniální hypertenze

Správná diagnóza idiopatické intrakraniální hypertenze je zásadní pro zahájení léčby a prevenci komplikací. K lékařskému vyšetření může patřit:

Vyšetření zraku

 • Oftalmoskopie
  Oftalmoskopie, neboli vyšetření očního pozadí, je jedním z nejdůležitějších nástrojů pro detekci IIH. Toto neinvazivní vyšetření umožňuje lékaři prohlédnout oční disk, což je místo, kde optický nerv vstupuje do oka. U pacientů s IIH může lékař na očním disku pozorovat stav zvaný papiledéma, což je otok optického disku způsobený zvýšeným intrakraniálním tlakem.
 • Perimetrie
  Další klíčovou metodou je perimetrie, která umožňuje mapovat pole vidění pacienta. Toto vyšetření dokáže odhalit ztrátu periferního vidění, což je jeden z možných příznaků IIH. V některých případech může pacient se IIH trpět tzv. “tunelovým viděním”, kdy vidí pouze přímo před sebou.
 • Vizuální akuita
  Měření vizuální akuity, což je schopnost vidět jasně a ostře, je dalším důležitým krokem. U pacientů s IIH může být vizuální akuita postižena, což se může projevit například rozmazaným nebo dvojitým viděním.
 • Optická koherenční tomografie
  Optická koherenční tomografie (OCT) je neinvazivní zobrazovací technika, která umožňuje detailní prohlídku struktur oka, včetně sítnice a optického nervu. OCT může pomoci potvrdit diagnózu papiledémy a sledovat její progresi.
CARDIOTENSIVE. Přejděte na oficiální stránky výrobce a vyplňte objednávkový formulář

Lumbální punkce

Přestože vyšetření zraku hraje klíčovou roli v diagnostice idiopatické intrakraniální hypertenze (IIH), lumbální punkce (LP) je považována za zásadní diagnostický nástroj v potvrzení diagnózy.

 • Účel lumbální punkce
  Lumbální punkce, často označovaná jako “punkce páteře”, je procedura, při které se jehla vkládá do oblasti mezi obratli v dolní části páteře k odebrání vzorku mozkomíšního moku (CSF). Hlavním účelem LP v kontextu IIH je měření tlaku CSF. Zvýšený tlak CSF je klasickým znakem IIH.
 • Postup lumbální punkce
  Při LP je pacient obvykle v poloze ležící na boku s koleny přitáhnutými k hrudi a hlavou skloněnou k hrudníku, aby se maximalizoval prostor mezi obratli. Lékař pak vkládá jehlu do páteřního kanálu a měří tlak CSF. Odebraný vzorek CSF může být také analyzován na přítomnost abnormalit, které by mohly naznačovat jiné příčiny zvýšeného intrakraniálního tlaku, jako jsou infekce nebo nádory.
 • Interpretace výsledků
  U pacientů s IIH je tlak CSF často zvýšený, zatímco analýza CSF je normální. To znamená, že v CSF nejsou přítomny žádné abnormální buňky, proteiny, glukóza a další látky, které by mohly naznačovat alternativní diagnózu. Je důležité si uvědomit, že ačkoli zvýšený tlak CSF je typický pro IIH, může být také přítomen u řady dalších stavů. Proto je interpretace výsledků LP v kontextu klinických příznaků pacienta a dalších diagnostických testů nezbytná.
CARDIOTENSIVE. Výhody nákupu na oficiálních stránkách společnosti. Garantovaná 50% sleva

Možnosti léčby idiopatické intrakraniální hypertenze

Léčba idiopatické intrakraniální hypertenze může zahrnovat konzervativní metody a v některých případech i chirurgický zákrok, pokud jsou přítomny komplikace nebo pokud konzervativní přístup nepřináší žádoucí výsledky.

Konzervativní léčba

 • Dieta a redukce hmotnosti
  V první řadě je třeba zmínit význam změny životního stylu. Pokud je pacient obézní nebo má nadváhu, doporučuje se redukce tělesné hmotnosti. Studie ukázaly, že dokonce i mírné snížení tělesné hmotnosti může vést ke zlepšení příznaků a snížení intrakraniálního tlaku.
 • Farmakologická léčba
  Farmakologická léčba je dalším pilířem konzervativního přístupu. Léky používané v terapii IIH zahrnují diuretika, především acetazolamid. Tento lék snižuje produkci mozkomíšního moku tím, že inhibuje enzym karboanhydrázu v cévnatce mozkové, čímž efektivně snižuje intrakraniální tlak. Jiné léky, jako je furosemid, mohou být také použity, pokud acetazolamid není dobře snášen nebo pokud je jeho účinnost nedostatečná.
 • Řízení symptomů
  Kromě léků zaměřených na snížení intrakraniálního tlaku se může podávat i symptomatická léčba, jako jsou analgetika pro řízení bolesti hlavy. Je však důležité zdůraznit, že toto je pouze doplňková léčba a neřeší podkladovou příčinu IIH.
CARDIOTENSIVE. Pokyny krok za krokem, jak objednat a koupit na oficiálních stránkách společnosti

Chirurgická léčba

Chirurgická léčba IIH je rezervována pro ty nejtěžší případy a má za cíl snížit intrakraniální tlak a minimalizovat riziko poškození zraku.

 • Lumboperitoneální derivace
  Jednou z chirurgických možností je lumboperitoneální derivace (LPD), což je postup, při kterém se vytvoří trvalá cesta pro odtok mozkomíšního moku z páteřního kanálu do břišní dutiny. Během této operace je vytvořeno spojení mezi subarachnoidálním prostorem a peritoneální dutinou prostřednictvím speciálního ventilkového systému. Tím se umožňuje kontrolovaný odtok mozkomíšního moku z mozku a míchy do břišní dutiny, čímž se snižuje intrakraniální tlak.
 • Optická fenestrace
  Další možností je optická fenestrace, která se provádí u pacientů s přítomností silného papiledémy (otoku optického disku) a ohrožením zraku. Tato chirurgická procedura spočívá v vytvoření malého otvoru v zadní části očnice, který umožňuje uvolnění intrakraniálního tlaku a redukci otoku optického disku. Tím se snižuje riziko trvalého poškození zraku.
 • Bariatriční chirurgie
  U pacientů s IIH spojenou s obezitou může být chirurgická léčba IIH kombinována s bariatriční chirurgií. Bariatrické operace, které pomáhají pacientům zhubnout a dosáhnout udržitelného snížení hmotnosti, mohou vést ke zlepšení příznaků IIH a snížení intrakraniálního tlaku.
CARDIOTENSIVE. Přejděte na oficiální stránky výrobce a vyplňte objednávkový formulář

Závěr

Idiopatická intrakraniální hypertenze je stav charakterizovaný zvýšeným tlakem v mozkomíšním moku v mozku, přičemž její příčina zůstává neznámá. Je důležité vyhledat lékařskou pomoc a diagnózu, pokud se objeví příznaky tohoto onemocnění. Konzervativní léčba a chirurgické zákroky jsou možnostmi léčby, které mohou pomoci zmírnit symptomy a zlepšit kvalitu života pacientů.

Podívejte se na naše články o CARDIOTENSIVE, nejlepší léčbě hypertenze:

“CARDIOTENSIVE je bezpečná léčba hypertenze a snižování hladiny cholesterolu v krvi”

“Kde si mohu objednat a koupit CARDIOTENSIVE”

“Kupte si CARDIOTENSIVE v lékárně”

“CARDIOTENSIVE: názory, recenze a komentáře, fórum”

“CARDIOTENSIVE: Návod k použití”

“CARDIOTENSIVE: složení, přírodní aktivní složky”

Často kladené otázky

 

CARDIOTENSIVE
50% sleva – Kupte CARDIOTENSIVE na oficiálních stránkách výrobce
Katie Knight

Zakladatel a šéfredaktor Cardiotensives.com. Doktor lékařských věd, farmakolog.

CARDIOTENSIVE®