Stres a vysoký tlak: Zmírnění a péče o vaše duševní a fyzické zdraví

CARDIOTENSIVE
50% sleva – Kupte CARDIOTENSIVE na oficiálních stránkách výrobce

Co je stres a jak ho rozpoznáme?

Stres je složitý, multifaktoriální fenomén, který se projevuje jako odpověď organismu na vnější a vnitřní podněty, které mohou překračovat jeho adaptabilní schopnosti. Přestože je stres často vnímán jako negativní jev, je důležité si uvědomit, že stres může být jak negativní (distres), tak i pozitivní (eustres).

Stresovou reakci těla ovládají dva hlavní biologické systémy: sympatický nervový systém a hypothalamo-hypofyzárně-nadledvinkový (HPA) os. Sympatický nervový systém, který je součástí autonomního nervového systému, reaguje téměř okamžitě po vnímání stresového podnětu. Zrychluje srdeční frekvenci, zvyšuje krevní tlak a připravuje tělo na rychlou reakci.

HPA osa je komplexnější a pomalejší systém, který začíná aktivací hypotalamu. Hypotalamus pak stimuluje přední část hypofýzy k produkci adrenokortikotropního hormonu (ACTH), který následně stimuluje nadledvinky k produkci kortizolu, stresového hormonu.

stres a vysoky tlak

CARDIOTENSIVE. Získejte bezplatnou konzultaci od zástupců společnosti

Fyzické projevy stresu

 • Kardiovaskulární projevy stresu
  Stres může způsobovat různé kardiovaskulární projevy. Zvýšená aktivita sympatického nervového systému vede k rychlejší srdeční akci a zvýšenému krevnímu tlaku. Tento “boj nebo útěk” reakce je krátkodobě adaptivní, ale dlouhodobý stres může vést k chronické hypertenzi, která zvyšuje riziko vývoje kardiovaskulárních chorob, včetně infarktu myokardu a mrtvice.
 • Gastrointestinální projevy stresu
  Stres také ovlivňuje gastrointestinální systém. Mohou se objevit symptomy jako nevolnost, bolesti břicha, průjem nebo zácpa. Dlouhodobý stres může přispívat k vývoji gastrointestinálních onemocnění, jako je syndrom dráždivého tračníku nebo peptický vřed.
 • Imunitní a endokrinní projevy stresu
  Stres může také ovlivnit imunitní a endokrinní systémy. Chronický stres může oslabit imunitní systém a zvýšit náchylnost k infekcím. Dále stres stimuluje HPA osu, která zvyšuje hladinu kortizolu, hormonu spojeného s dlouhodobým stresem. Vysoké hladiny kortizolu mohou přispívat k řadě zdravotních problémů, včetně obezity, diabetes mellitus, osteoporózy a kardiovaskulárních chorob.
 • Respirační a muskuloskeletální projevy stresu
  Stres může vést k zrychlení dechu a u lidí s astmatem nebo chronickou obstrukční plicní nemocí může zhoršit příznaky. Stres také zvyšuje napětí ve svalstvu, což může vést k bolestem hlavy, bolestem zad a dalším muskuloskeletálním problémům.
CARDIOTENSIVE. Aktuální cenu zjistíte na oficiálních stránkách výrobce

Emocionální projevy stresu

 • Úzkost a obavy
  Mezi nejčastější emocionální projevy stresu patří úzkost a obavy. Úzkost je nepříjemný stav napětí, který se často projevuje jako obava z budoucnosti a pocit, že situace je mimo naši kontrolu. Tento stav může vést k řadě dalších nepříjemných pocitů, jako je nervozita, podrážděnost, nepokoj, neklid nebo strach.
 • Deprese a apatie
  Stres může také vyústit v emoční stavy, jako je deprese a apatie. Deprese je charakterizována pocitem smutku, beznaděje nebo ztráty zájmu o činnosti, které bývaly příjemné. Apatie, pocit lhostejnosti nebo nedostatku motivace, je dalším možným emocionálním projevem stresu.
 • Změny nálad
  Emoční projevy stresu mohou zahrnovat také rychlé a nepředvídatelné změny nálad. Jedinec může procházet rychlými přechody mezi štěstím, smutkem, hněvem a dalšími emocemi. Tyto rychlé změny nálad mohou být vyčerpávající a mohou ztěžovat sociální interakci a každodenní fungování.
 • Zvýšená citlivost
  Jedinec pod stresem může být také více citlivý na kritiku nebo odmítnutí, může se cítit přehlížený nebo nepochopený. Tento stav může vést k dalšímu emočnímu stresu a může zhoršovat stávající stresovou reakci.

Vysoký tlak: neviditelný nepřítel

Co je vysoký tlak a jak ho měřit?

Krevní tlak je síla, kterou krev vyvíjí na stěny cév, když srdce pumpuje krev do těla. Je měřen v milimetrech rtuti (mm Hg) a je obvykle zapsán jako dva čísla. První (systolický) číslo odráží tlak v cévách, když srdce kontrahuje a pumpuje krev. Druhé (diastolické) číslo odráží tlak v cévách, když srdce odpočívá mezi srdečními stahy.

Hypertenze je definována jako opakované měření krevního tlaku, při kterém je systolický tlak 140 mm Hg nebo vyšší nebo diastolický tlak 90 mm Hg nebo vyšší.

Krevní tlak se obvykle měří pomocí zařízení zvaného tonometr. Měření krevního tlaku je rychlý a jednoduchý postup, který lze provést v lékařské ordinaci, v lékárně nebo dokonce doma pomocí domácího tlakoměru.

Při měření krevního tlaku je důležité dodržovat několik základních pravidel, aby byly výsledky co nejpřesnější. Jedinec by měl být v klidu a sedět pohodlně s nohama na podlaze a rukou položenou na stole v úrovni srdce. Rukáv tonometru by měl být umístěn na holém rameni a nafouknutý, dokud nepřestane proudit krev. Pak je rukáv postupně uvolňován a lékař nebo zdravotnický pracovník poslouchá stetoskopem a sleduje měřidlo na tonometru, aby zjistil hodnoty systolického a diastolického tlaku.

CARDIOTENSIVE. Přejděte na oficiální stránky výrobce a vyplňte objednávkový formulář

Příčiny vysokého tlaku

Existuje řada faktorů, které mohou přispět k vysokému tlaku, a často se jedná o kombinaci více faktorů. Zde jsou některé z hlavních příčin vysokého tlaku:

 1. Genetická predispozice
  Genetika hraje významnou roli v predispozici k vysokému tlaku. Existují určité genetické faktory, které mohou zvýšit riziko hypertenze.
 2. Životní styl
  Nekontrolovaná strava bohatá na sůl a nasycené tuky, nedostatek fyzické aktivity, obezita, nadměrná konzumace alkoholu a kouření mohou všechny přispět k vysokému tlaku.
 3. Stres
  Během stresových situací se uvolňují hormony, které mohou zvýšit srdeční frekvenci a zúžit cévy. Dlouhodobý stres může vést k chronické hypertenzi.
 4. Věk a pohlaví
  S věkem se zvyšuje riziko vysokého tlaku. U mužů je riziko vyšší před menopauzou u žen. Po menopauze se však riziko u žen zvyšuje a dosahuje podobného nebo vyššího výskytu jako u mužů.
 5. Další zdravotní problémy
  Některá onemocnění a stavů mohou přispět k vysokému tlaku. Patří sem chronická onemocnění ledvin, endokrinní poruchy (např. Cushingův syndrom nebo hypertyreóza), ateroskleróza (zúžení a tvorba plátů v cévách) a další.

Propojení stresu a vysokého tlaku

Jak stres ovlivňuje náš tlak?

Když jsme vystaveni stresu, aktivuje se sympatický nervový systém, který způsobuje uvolňování hormonů, jako je adrenalin a noradrenalin. Tyto hormony zvyšují srdeční frekvenci a způsobují, že srdce bije silněji a rychleji. Zároveň dochází ke zúžení cév, což zvyšuje periferní odpor a zvyšuje krevní tlak.

Stres také ovlivňuje naše chování a životní styl, což může také přispět k vysokému tlaku. Lidé se často v době stresu uchylují k nezdravým stravovacím návykům, nadměrnému konzumu alkoholu nebo kouření, což může vést k obezitě, ateroskleróze a dalším faktorům rizika pro hypertenzi.

Dlouhodobé dopady stresu na tlak

Když jsme vystaveni dlouhodobému stresu, neustálému tlaku a napětí, naše tělo prochází řadou fyziologických změn, které mohou ovlivnit krevní tlak.

Jedním z klíčových mechanismů je aktivace osy HPA (hypothalamus-hypofýza-nadledvina), která způsobuje uvolňování hormonu kortizolu. Kortizol, známý jako “stresový hormon”, může ovlivňovat funkci cév a zvýšit jejich citlivost na vazokonstrikční signály. To znamená, že cévy se mohou zúžit a zvyšovat krevní tlak.

Dlouhodobý stres může také přispět k dysfunkci autonomního nervového systému, konkrétně sympatického nervového systému. Sympatikus je odpovědný za aktivaci “boj nebo útěk” reakce, což zahrnuje zvýšení srdeční frekvence a síly kontrakcí, zúžení cév a zvýšení krevního tlaku.

CARDIOTENSIVE. 50% sleva. Bezplatná konzultace s firemním specialistou

Řešení: Jak snížit stres a tlak

Zdravý životní styl a význam cvičení

Příjem alkoholu by měl být omezen na střední nebo nízkou míru, neboť nadměrná konzumace alkoholu může zvýšit krevní tlak. Kouření tabáku je dalším rizikovým faktorem pro hypertenzi a srdečně-cévní choroby. Proto je důležité přestat kouřit a vyhledat podporu při odvykání.

Pravidelná fyzická aktivita je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak snížit stres a tlak. Aerobní cvičení, jako je chůze, běh, plavání či jízda na kole, posiluje srdce, zlepšuje krevní oběh a pomáhá kontrolovat váhu.

Kvalitní spánek je důležitý pro regeneraci těla a snížení stresu. Snažte se dodržovat pravidelný spánkový režim, vytvořte si relaxační rutinu před spaním a vytvořte si prostředí vhodné pro klidný a odpočinkový spánek.

Relaxační techniky a meditace

Při snižování stresu a tlaku mohou relaxační techniky a meditace hrát významnou roli. Tyto metody se zaměřují na uklidnění mysli a těla, snižování úzkosti a napětí, a přispívají k celkovému zlepšení duševního a fyzického zdraví.

 • Hluboké dýchání
  Hluboké dýchání je jednou z nejjednodušších a nejefektivnějších relaxačních technik. Spočívá ve vědomém a zhluboka nadechování, při kterém se břicho výrazně rozšiřuje. Při vydechování se snažte uvolnit svaly a cítit, jak z těla odchází napětí. Hluboké dýchání snižuje srdeční frekvenci a krevní tlak, což přispívá k relaxaci a zklidnění.
 • Progresivní svalová relaxace
  Progresivní svalová relaxace je technika, která spočívá v postupném uvolňování a relaxaci jednotlivých svalových skupin. Začněte tím, že napjaté svaly na několik sekund stisknete a poté je uvolníte. Postupně procházejte celým tělem a vědomě se zaměřujte na uvolnění napětí. Tato technika pomáhá snižovat svalové napětí, stres a tlak.
 • Meditace
  Meditace je trénink mysli, který má za cíl dosáhnout stavu klidu, soustředění a vědomí přítomného okamžiku. Existuje mnoho různých forem meditace, včetně tradičních technik založených na pozornosti na dech, vizualizace nebo opakování klidného slova nebo fráze. Meditace pomáhá snižovat stres, podporuje emoční stabilitu a zlepšuje schopnost koncentrace.
 • Jóga
  Jóga je cvičení, které kombinuje fyzické pozice, dechové cvičení a meditaci. Pravidelná praxe jógy může přinést mnoho výhod pro snižování stresu a tlaku. Pomáhá uvolňovat napětí v těle, zlepšuje flexibilitu, sílu a vyrovnává mysl.
CARDIOTENSIVE. Aktuální cenu zjistíte na oficiálních stránkách společnosti. Platba po doručení

Důležitost správné stravy a hydratace

 • Omezte příjem soli
  Příjem soli je jedním z faktorů ovlivňujících krevní tlak. Příliš vysoký příjem soli může způsobit zadržování tekutin a zvýšit krevní tlak. Doporučuje se omezit konzumaci soli a solených potravin a upřednostňovat čerstvé a přírodní ingredience.
 • Konzumujte vyváženou stravu
  Zdravá a vyvážená strava bohatá na ovoce, zeleninu, celozrnné produkty, nízkotučné mléčné výrobky, ryby a libové bílkoviny přináší mnoho výhod pro snižování stresu a tlaku. Tyto potraviny jsou bohaté na živiny, vlákninu a antioxidanty, které podporují zdraví cév a snižují zánětlivé procesy v těle.
 • Pijte dostatek vody
  Dostatečná hydratace je klíčová pro udržení zdravého krevního tlaku. Nedostatek tekutin může vést k dehydrataci, která způsobuje zúžení cév a zvýšení tlaku. Doporučuje se pít alespoň 8 sklenic vody denně a vyhýbat se nadměrnému příjmu nápojů s vysokým obsahem cukru nebo kofeinu.
 • Omezte příjem alkoholu a kofeinu
  Příjem alkoholu a kofeinu může ovlivnit krevní tlak. Nadměrná konzumace alkoholu může zvýšit tlak a přispět k rozvoji hypertenze. Kofein může zvyšovat srdeční frekvenci a dočasně zvýšit tlak. Doporučuje se omezit příjem těchto látek a volit spíše střídmý a umírněný přístup.
CARDIOTENSIVE. Přejděte na oficiální stránky výrobce a vyplňte objednávkový formulář

Podívejte se na naše články o CARDIOTENSIVE, nejlepší léčbě hypertenze:

“CARDIOTENSIVE je bezpečná léčba hypertenze a snižování hladiny cholesterolu v krvi”

“Kde si mohu objednat a koupit CARDIOTENSIVE”

“Kupte si CARDIOTENSIVE v lékárně”

“CARDIOTENSIVE: názory, recenze a komentáře, fórum”

“CARDIOTENSIVE: Návod k použití”

“CARDIOTENSIVE: složení, přírodní aktivní složky”

FAQs

Může stres způsobit vysoký tlak?
Ano, stres může přispět k vysokému tlaku tím, že zvyšuje srdeční frekvenci a napětí v krevních cévách.
Jaký vliv má cvičení na stres a tlak?
Cvičení pomáhá snižovat hladinu stresových hormonů a reguluje krevní tlak.
Jaké potraviny bych měl jíst, abych snížil tlak?
Doporučují se potraviny bohaté na draslík, jako jsou ovoce, zelenina a celozrnné produkty.
Jaký je vztah mezi vysokým tlakem a srdečními chorobami?
Vysoký tlak může zvýšit riziko srdečních chorob a mrtvice.
Jak často bych měl kontrolovat svůj tlak?
Doporučuje se pravidelné měření tlaku, zejména pokud jste starší, máte vysoký tlak nebo jste v rizikové skupině.
CARDIOTENSIVE
50% sleva – Kupte CARDIOTENSIVE na oficiálních stránkách výrobce
Katie Knight

Zakladatel a šéfredaktor Cardiotensives.com. Doktor lékařských věd, farmakolog.

CARDIOTENSIVE®