Sekundární hypertenze: Příčiny, symptomy a léčba

CARDIOTENSIVE
50% sleva – Kupte CARDIOTENSIVE na oficiálních stránkách výrobce

Sekundární hypertenze je stav, při kterém dochází k vysokému krevnímu tlaku způsobenému základním zdravotním problémem. Oproti primární hypertenzi, která nemá zjevnou příčinu, sekundární hypertenze je následkem jiných onemocnění či podmínek. V tomto článku se podíváme na příčiny, symptomy a léčbu sekundární hypertenze.

sekundární hypertenze

 

Co je sekundární hypertenze?

Sekundární hypertenze je forma vysokého krevního tlaku, která je důsledkem jiných zdravotních problémů, jako jsou onemocnění ledvin, endokrinní poruchy nebo kardiovaskulární onemocnění. Oproti primární hypertenzi, která je často spojována s genetickými faktory a životním stylem, má sekundární hypertenze konkrétní identifikovatelnou příčinu.

Příčiny sekundární hypertenze

Renální příčiny

Jedním z hlavních renálních faktorů způsobujících sekundární hypertenzi je renovaskulární hypertenze. Tato podmínka je charakterizována zúžením renálních tepen, což omezuje průtok krve do ledvin. Zúžení může být způsobeno aterosklerózou (tvorbou plátů na stěnách tepen), fibromuskulární dysplazií (abnormálním růstem svalových a vláknitých tkání v tepnách) nebo trombózou (tvorbou krevní sraženiny v tepnách). Snížený průtok krve do ledvin stimuluje uvolňování reninu, což vede k aktivaci renin-angiotenzinového systému a zvýšení krevního tlaku.

Další renální příčinou sekundární hypertenze je glomerulonefritida, což je zánět glomerulů (malé filtrační jednotky ledvin). Tento zánět může být způsoben autoimunitními reakcemi, infekcemi nebo imunitními poruchami. V důsledku glomerulonefritidy dochází k poškození glomerulů a snížení jejich schopnosti správně filtrovat krev. Tím se zvyšuje retence sodíku a vody, což vede k hypertenzi.

Polycystické onemocnění ledvin je dalším důležitým faktorem přispívajícím k sekundární hypertenzi. Toto geneticky podmíněné onemocnění se vyznačuje tvorbou mnoha cyst v ledvinách. Tyto cysty postupně zhoršují funkci ledvin a mohou vést k chronické renální nedostatečnosti. S poklesem funkce ledvin se může zvyšovat krevní tlak.

Další renální příčiny sekundární hypertenze zahrnují renální arteriální stenózu (zúžení renální arterie), glomerulární ischemii (snížený průtok krve do glomerulů) a hyperkalcemii (zvýšená hladina vápníku v krvi). Tyto stavy ovlivňují normální funkci ledvin a mohou vést ke zvýšení krevního tlaku.

Endokrinní příčiny

Hormony hrají klíčovou roli v regulaci krevního tlaku, a pokud dochází k jejich nerovnováze, může se vyvinout hypertenze. Některé z endokrinních příčin sekundární hypertenze zahrnují:

 • Primární hyperaldosteronismus: Tato stav je charakterizován nadměrnou produkcí aldosteronu, který je hormonem produkováným kůrou nadledvin. Nadbytek aldosteronu způsobuje zvýšenou retenci sodíku a vody v těle, což vede ke zvýšení objemu krve a následně k hypertenzi.
 • Kortizolová nadprodukce: Nadměrná produkce kortizolu, známá jako Cushingův syndrom, může být způsobena přítomností nádoru v nadledvinách nebo přehnanou stimulací hypofýzy. Kortizol je hormon, který zvyšuje krevní tlak a má vliv na metabolismus sodíku a vody.
 • Fekomokromocytom: Jedná se o nádor nadledvin, který produkuje nadměrné množství katecholaminů, jako je adrenalin a noradrenalin. Tyto hormony způsobují zúžení cév a zvýšení srdečního výdeje, což vede ke zvýšení krevního tlaku.
 • Hypertyreóza: Při nadměrné funkci štítné žlázy dochází k zvýšené produkci hormonů tyroxinu (T4) a trijodtyroninu (T3). Tyto hormony zvyšují srdeční frekvenci a sílu kontrakcí, což může vést k hypertenzi.
 • Hyperparatyreóza: Při hyperfunkci příštítných tělísek dochází k nadprodukci parathormonu, což vede k zvýšení hladiny vápníku v krvi. Vysoká hladina vápníku může ovlivnit cévy a nervovou regulaci krevního tlaku.

Kardiovaskulární příčiny

 • Aortální koarktace: Tato vrozená vada se vyskytuje ve střední části aorty, kde dochází ke zúžení cévního lumenu. Toto zúžení omezuje průtok krve a zvyšuje krevní tlak v cévách distálně od místa zúžení.
 • Coarctatio aortae: Jedná se o další typ zúžení aorty, které se obvykle nachází v horní části aorty. Toto zúžení také omezuje průtok krve a způsobuje zvýšený krevní tlak v horní části těla.
 • Stenóza ledvinové tepny: Přítomnost zúžení ledvinové tepny může snížit průtok krve do ledvin a aktivovat renin-angiotenzinový systém, což vede k hypertenzi.
 • Vaskulitida: Jedná se o zánětlivé onemocnění cév, které může ovlivnit arterie různých velikostí v těle. Zánět cév způsobuje zúžení lumenu cév a snižuje průtok krve, což může vést k hypertenzi.
 • Kardiovaskulární anomálie: Některé vrozené srdeční vady, jako je Fallotova tetralogie nebo transpozice velkých cév, mohou způsobit zvýšený krevní tlak v důsledku poruchy normálního oběhu krve.

Neurologické příčiny

Nervový systém hraje důležitou roli v regulaci krevního tlaku prostřednictvím komplexní sítě nervových signálů a řídicích mechanismů. Některé z hlavních neurologických příčin sekundární hypertenze zahrnují:

 • Syndrom spánkové apnoe: Jedná se o poruchu spánku, při které dochází k opakovaným přerušením dýchání během spánku. Tento stav může vést k periodickým zvýšením krevního tlaku v reakci na nedostatek kyslíku a zvýšenou hladinu oxidu uhličitého v krvi.
 • Mozkový nádor: Některé nádory mozku, zejména ty umístěné v oblasti hypothalamu nebo nadledvin, mohou ovlivnit regulaci krevního tlaku a způsobit hypertenzi.
 • Porucha autonomního nervového systému: Dysfunkce autonomního nervového systému, který ovládá nevědomé funkce těla, může vést k poruchám regulace krevního tlaku. Například porucha posturální ortostatické tachykardie (POTS) je charakterizována zvýšenou srdeční frekvencí a krevním tlakem po změně polohy.
 • Neurologická onemocnění: Některá neurologická onemocnění, jako je Parkinsonova choroba nebo mozková mrtvice, mohou ovlivnit regulaci krevního tlaku v důsledku poškození nervového systému.

Další příčiny

Kromě již zmíněných kategorií existuje celá řada dalších příčin sekundární hypertenze, které nemusí být přímo zařazeny do jedné z hlavních skupin. Tyto příčiny mohou být spojeny s různými stavům a faktory, které mohou ovlivňovat krevní tlak.

 • Medikamentózní vedlejší účinky: Některé léky, zejména antikoncepční pilulky, kortikosteroidy, nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) a dekongestiva, mohou zvýšit krevní tlak u některých jedinců.
 • Poruchy metabolismu: Metabolické abnormality, jako je diabetes mellitus, metabolický syndrom a obezita, jsou spojeny se zvýšeným rizikem hypertenze. Tyto stavy ovlivňují metabolismus glukózy, inzulínovou rezistenci a látkovou výměnu, což může přispět k vzniku hypertenze.
 • Genetické poruchy: Některé vzácné genetické poruchy, jako je familiární hypercholesterolémie, familiární hypertenze a polycystická choroba ledvin, mohou být spojeny s vysokým krevním tlakem.

Symptomy sekundární hypertenze

 • Silné tlakové bolesti hlavy
 • Závratě a nevolnost
 • Změny v vidění
 • Únava a slabost
 • Palpitace srdce
 • Krátký dech
 • Bolest na hrudi

Je důležité si uvědomit, že tyto symptomy mohou být způsobeny i jinými faktory a nemusí vždy naznačovat sekundární hypertenzi. Proto je důležité konzultovat s lékařem a provést důkladnou diagnostiku.

Diagnostika sekundární hypertenze

 1. Získání podrobné anamnézy a rodinného záznamu
 2. Měření krevního tlaku v různých situacích
 3. Laboratorní testy, včetně krevního testu a močového testu
 4. Zobrazovací testy, jako je ultrazvuk ledvin nebo EKG
 5. Konzultace s odborníky, jako jsou kardiologové nebo endokrinologové

Léčba sekundární hypertenze

Léčba sekundární hypertenze se zaměřuje na základní zdravotní problém, který ji způsobuje. To znamená, že léčba bude individuálně přizpůsobena každému pacientovi a jeho konkrétnímu onemocnění. Některé obecné léčebné přístupy zahrnují:

Léčba základního onemocnění

Pro efektivní léčbu sekundární hypertenze je nezbytné zaměřit se na léčbu základního onemocnění, které přispívá k vysokému krevnímu tlaku. Identifikace a řešení základní příčiny jsou klíčové pro dosažení optimální kontroly krevního tlaku a prevenci dalších komplikací.

 • Renální příčiny: U pacientů s renovaskulární hypertenzí způsobenou zúžením renálních tepen se může provést perkutánní angioplastika nebo chirurgický zákrok, který obnoví normální průtok krve do ledvin. V případě glomerulonefritidy nebo polycystické choroby ledvin se zaměřuje na symptomatickou léčbu a kontrolu krevního tlaku pomocí vhodných antihypertenzních léků.
 • Endokrinní příčiny: V případě primárního hyperaldosteronismu je léčba zaměřena na snížení hladiny aldosteronu v těle. To může být dosaženo chirurgickým odstraněním nadledvinového adenomu nebo lékovou terapií, jako je užívání antagonistů aldosteronu. V případě hypertyreózy nebo fekomokromocytomu se léčba zaměřuje na normalizaci funkce štítné žlázy nebo odstranění nádoru, čímž se snižuje nadprodukce hormonů spojená s hypertenzí.
 • Kardiovaskulární příčiny: Pokud je příčinou sekundární hypertenze aortální koarktace nebo stenóza ledvinové tepny, může být nezbytný chirurgický zákrok k odstranění nebo rozšíření zúžené části cévy. V případě kardiovaskulárních anomálií, jako je Fallotova tetralogie, se často vyžaduje chirurgická korekce srdeční vady.
 • Neurologické příčiny: Léčba sekundární hypertenze spojené s neurologickými příčinami se zaměřuje na ošetření základního neurologického stavu. To může zahrnovat farmakoterapii, rehabilitační opatření nebo chirurgický zákrok v případě mozkového nádoru nebo jiných neurologických poruch.

Farmakologická léčba

Farmakologická léčba sekundární hypertenze je zaměřena na snížení krevního tlaku a řešení základního onemocnění, které přispívá k hypertenzi. Výběr konkrétních léků závisí na identifikované příčině sekundární hypertenze a individuálních charakteristikách pacienta.

 • Inhibitory reninu: Tyto léky snižují hladinu reninu, enzymu produkovaného v ledvinách, což vede k inhibici angiotenzinu II, silného vazokonstrikčního hormonu. To v důsledku snižuje celkovou periferní rezistenci a krevní tlak.
 • Blokátory receptorů angiotenzinu II (ARB): ARB jsou léky, které blokují účinky angiotenzinu II na receptorové úrovni. Jsou často používány při léčbě hypertenze spojené s renálními příčinami, jako je stenóza ledvinové tepny nebo glomerulonefritida.
 • Diuretika: Diuretika jsou léky, které zvyšují tvorbu moči a odstraňují přebytečnou vodu a soli z těla. Jsou často předepisována pro léčbu hypertenze spojené s renálními příčinami, jako je primární hyperaldosteronismus.
 • Beta-blokátory: Beta-blokátory jsou léky, které blokují účinek beta-adrenergních receptorů v srdci a cévách. Jsou často předepisovány pro léčbu hypertenze spojené s kardiovaskulárními příčinami, jako je aortální koarktace nebo srdeční vady.
 • Antagonisté vápníkových kanálů: Tato skupina léků blokuje vstup vápníku do buněk cév, čímž snižuje jejich svalový tonus a zlepšuje jejich pružnost. Jsou často používány při léčbě hypertenze spojené s různými příčinami, včetně neurologických a endokrinních příčin.

Podívejte se na naše články o CARDIOTENSIVE, nejlepší léčbě hypertenze:

“CARDIOTENSIVE je bezpečná léčba hypertenze a snižování hladiny cholesterolu v krvi”

“Kde si mohu objednat a koupit CARDIOTENSIVE”

“Kupte si CARDIOTENSIVE v lékárně”

“CARDIOTENSIVE: názory, recenze a komentáře, fórum”

“CARDIOTENSIVE: Návod k použití”

“CARDIOTENSIVE: složení, přírodní aktivní složky”

FAQs (Často kladené otázky)

Jaká je nejčastější příčina sekundární hypertenze?
Nejčastější příčinou sekundární hypertenze je onemocnění ledvin, jako je chronická selhání ledvin nebo glomerulonefritida.
Jaké jsou symptomy sekundární hypertenze?
Symptomy sekundární hypertenze mohou zahrnovat silné tlakové bolesti hlavy, závratě, změny v vidění, únava a slabost.
Lze sekundární hypertenzi léčit?
Ano, sekundární hypertenze je léčitelná. Léčba závisí na identifikaci a správném řízení základního zdravotního problému.
Jaká je role životního stylu při léčbě sekundární hypertenze?
Změny životního stylu, jako je zdravá strava, cvičení a snížení stresu, mohou přispět ke snížení krevního tlaku u pacientů s sekundární hypertenzí.
Jaká je prognóza pro pacienty s sekundární hypertenzí?
Prognóza závisí na základním zdravotním problému a dodržování léčby. S včasnou diagnostikou a správnou léčbou je možné dosáhnout kontroly krevního tlaku a minimalizovat riziko komplikací.
CARDIOTENSIVE
50% sleva – Kupte CARDIOTENSIVE na oficiálních stránkách výrobce
Katie Knight

Zakladatel a šéfredaktor Cardiotensives.com. Doktor lékařských věd, farmakolog.

CARDIOTENSIVE®