Arteriální hypertenze: Příznaky, příčiny a léčba

CARDIOTENSIVE
50% sleva – Kupte CARDIOTENSIVE na oficiálních stránkách výrobce

Arteriální hypertenze, známá také jako vysoký krevní tlak, je stav, který postihuje mnoho lidí po celém světě. Tato porucha se vyznačuje nadměrným tlakem na stěny arterií, což může způsobit vážné zdravotní problémy, pokud není řádně léčena. V tomto článku se podíváme na příznaky, příčiny a metody léčby arteriální hypertenze.

arteriální hypertenze

CARDIOTENSIVE. 50% sleva. Bezplatná konzultace s firemním specialistou

Co je arteriální hypertenze?

Arteriální hypertenze je onemocnění, které je definováno jako dlouhodobě zvýšený tlak krve v arteriálním systému. V medicíně se jedná o stav, kdy je systolický (horní) krevní tlak pravidelně nad 140 mmHg a/nebo diastolický (spodní) krevní tlak nad 90 mmHg.

Pro lepší pochopení, jak funguje arteriální hypertenze, je nezbytné se seznámit s mechanismy regulace krevního tlaku. Regulace krevního tlaku je komplexní proces, který se odehrává na různých úrovních, od buněk po celé orgány. Zahrnuje interakci mezi srdcem, ledvinami, cévami a nervovým systémem, přičemž jejich společným cílem je udržení adekvátního perfuzního tlaku, aby bylo zajištěno dostatečné prokrvení všech tkání a orgánů.

Arteriální hypertenze může být buď primární (esenciální), což je nejčastější forma a její příčina není jasně určena, nebo sekundární, kdy je výsledkem jiného zdravotního problému, jako je onemocnění ledvin, endokrinní onemocnění nebo užití určitých léků.

Vysoký krevní tlak zvyšuje zátěž na srdce a cévy. Pokud je tento stav dlouhodobý, může dojít k poškození krevních cév a srdce, což může vést k vážným zdravotním komplikacím, jako je infarkt myokardu, mozková mrtvice, poškození ledvin a další.

CARDIOTENSIVE. Aktuální cenu zjistíte na oficiálních stránkách společnosti. Platba po doručení

Příznaky arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze může být často asymptomatická, což znamená, že nemusíte pociťovat žádné příznaky. Nicméně někteří lidé mohou trpět následujícími příznaky:

 • Silné, časté bolesti hlavy
 • Závratě a nevolnost
 • Nepravidelný srdeční tep
 • Zhoršené vidění
 • Únava a ospalost
 • Obtíže s dýcháním

Příčiny arteriální hypertenze

Existuje několik faktorů, které mohou přispět k vývoji arteriální hypertenze. Mezi nejčastější příčiny patří:

 • Genetická predispozice
 • Nezdravý životní styl (nezdravá strava, nedostatek fyzické aktivity)
 • Vyšší věk
 • Nadváha nebo obezita
 • Nadměrná konzumace alkoholu
 • Kouření tabáku
 • Stres a nadměrné napětí
CARDIOTENSIVE. Výhody nákupu na oficiálních stránkách společnosti. Garantovaná 50% sleva

Diagnostika arteriální hypertenze

Diagnostika arteriální hypertenze je založena na několika klíčových krocích, které pomáhají určit přítomnost a závažnost onemocnění a případně identifikovat příčinu sekundární hypertenze.

 • Nejdříve je třeba provést opakované měření krevního tlaku. Je důležité si uvědomit, že jednorázové zvýšení krevního tlaku nemusí nutně znamenat přítomnost hypertenze, může to být výsledek stresu nebo jiných dočasných faktorů.
 • Další důležitou součástí diagnostiky hypertenze je anamnéza. Lékař se ptá na rodinnou historii hypertenze, kouření, alkohol, stravovací návyky, fyzickou aktivitu, stres a užívání léků. Tyto informace mohou pomoci identifikovat faktory, které mohou přispět k vývoji hypertenze.
 • Další vyšetření jsou zaměřena na hledání případných poškození orgánů, která mohou být důsledkem hypertenze, nebo na identifikaci příčin sekundární hypertenze. Tato vyšetření mohou zahrnovat laboratorní testy, jako je krevní obraz, biochemický profil, hodnoty lipidů, funkce ledvin a elektrolyty, stejně jako vyšetření moči. Může být také provedeno EKG (elektrokardiografie) k posouzení srdce, sonografie ledvin a další specializované testy, podle potřeby.

Zatímco diagnostika hypertenze je v podstatě jednoduchá, správná interpretace výsledků a rozhodnutí o dalším postupu vyžaduje zkušenosti a znalosti. Lékař také musí vzít v úvahu rizikové faktory pacienta, jako je věk, pohlaví, rodinná anamnéza, obezita, diabetes mellitus, dyslipidemie a kouření, které mohou ovlivnit prognózu a rozhodování o léčbě.

CARDIOTENSIVE. Pokyny krok za krokem, jak objednat a koupit na oficiálních stránkách společnosti

 

Doporučené změny životního stylu

Pro řízení arteriální hypertenze jsou doporučeny následující změny životního stylu:

 • Zdravá strava bohatá na ovoce, zeleninu, celozrnné produkty a nízkotučné mléčné výrobky
 • Omezování konzumace soli a mastných potravin
 • Zvýšení fyzické aktivity a pravidelné cvičení
 • Omezení konzumace alkoholu a ukončení kouření

Farmakologická léčba arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze je závažné onemocnění, které vyžaduje komplexní přístup k léčbě. Farmakologická léčba hraje klíčovou roli v regulaci krevního tlaku. Existuje několik tříd léků, které mají specifické mechanismy účinku a mohou být kombinovány pro optimální výsledek.

 • ACE inhibitory
  Léky jako enalapril, lisinopril a ramipril patří do skupiny ACE inhibitorů. Blokují enzym zvaný angiotenzin konvertující enzym (ACE), což vede k snížení hladin angiotenzinu II. Tento peptid je silný vazokonstriktor a stimuluje uvolňování aldosteronu. Díky tomu tedy ACE inhibitory efektivně snižují krevní tlak.
 • Antagonisté angiotenzinu II
  Losartan a valsartan jsou příklady léků z kategorie antagonistů angiotenzinu II. Tyto léky blokují receptory pro angiotenzin II, což má podobný efekt jako u ACE inhibitorů.
 • Beta-blokátory
  Beta-blokátory, jako jsou metoprolol a bisoprolol, snižují krevní tlak tím, že omezují působení adrenalinu a noradrenalinu na srdce. Důsledkem je snížení srdeční frekvence a celkového srdečního výkonu.
 • Diuretika
  Diuretika, jako je hydrochlorothiazid a furosemid, zvyšují vylučování sodíku a vody z těla. To vede ke snížení objemu krve a tím k poklesu krevního tlaku.
 • Blokátory kalciových kanálů
  Léky jako amlodipin a nifedipin patří do skupiny blokátorů kalciových kanálů. Tyto léky relaxují a rozšiřují krevní cévy zabraňováním vstupu vápníku do buněk svalové vrstvy arterií.

Je důležité si uvědomit, že volba konkrétního léku nebo kombinace léků závisí na individuálních potřebách pacienta. Věk, etnický původ, přítomnost dalších onemocnění a další rizikové faktory – to vše hraje roli při výběru vhodné farmakologické léčby.

CARDIOTENSIVE. Získejte bezplatnou konzultaci od zástupců společnosti

Prevence arteriální hypertenze

Prevence arteriální hypertenze je klíčová pro udržení zdravého kardiovaskulárního systému. K prevenci patří:

 • Zdravá a vyvážená strava
 • Pravidelná fyzická aktivita
 • Omezení konzumace alkoholu a kouření
 • Správa stresu a relaxace

Doporučené stravovací návyky

Zdravá strava hraje klíčovou roli v řízení arteriální hypertenze. Doporučené stravovací návyky zahrnují:

 • Omezování konzumace soli a slaných potravin
 • Konzumace potravin bohatých na draslík, vápník a hořčík
 • Zvýšený příjem ovoce a zeleniny
 • Omezování příjmu nasycených tuků a trans-tuků
CARDIOTENSIVE. Aktuální cenu zjistíte na oficiálních stránkách výrobce

Fyzická aktivita a cvičení

Fyzická aktivita a pravidelné cvičení jsou klíčové pro kontrolu arteriální hypertenze. Tělesné cvičení má mnoho pozitivních účinků na srdce a krevní oběh, které přispívají k snižování krevního tlaku.

 • Přínos aerobního cvičení
  Aerobní cvičení, jako je chůze, běh, cyklistika či plavání, přinášejí řadu prospěšných účinků na kardiovaskulární systém. Tyto aktivity posilují srdce a zlepšují jeho schopnost efektivně pumpovat krev. Kromě toho pomáhají snižovat hladinu LDL cholesterolu (tzv. “špatný” cholesterol), který může přispívat k arteriální hypertenzi.
 • Vliv cvičení na endoteliální funkci
  Fyzická aktivita má také příznivý vliv na endotel, vnitřní vrstvu krevních cév. Endotel hraje klíčovou roli v regulaci vazodilatace a vazokonstrikce, což jsou procesy rozšiřování a zužování krevních cév. V průběhu cvičení se zvyšuje produkce oxidu dusnatého, molekuly, která stimuluje vazodilataci a tím přispívá k snižování krevního tlaku.
 • Pravidelnost a intenzita cvičení
  Je důležité zdůraznit, že pro dosažení těchto benefitů je nezbytná pravidelnost cvičení. Doporučuje se alespoň 150 minut mírně intenzivního aerobního cvičení nebo 75 minut intenzivního aerobního cvičení týdně.
CARDIOTENSIVE. Přejděte na oficiální stránky výrobce a vyplňte objednávkový formulář

Vliv stresu na arteriální hypertenzi

Stres je neoddělitelnou součástí našeho moderního života, a může mít významný dopad na vývoj a progresi arteriální hypertenze.

 • Stres a aktivační reakce těla
  Při stresové reakci dochází k aktivaci tzv. sympatického nervového systému, který zahrnuje uvolňování hormonů jako je adrenalin a noradrenalin. Tyto hormony zvyšují srdeční frekvenci a kontraktilitu srdce, což vede ke zvýšení krevního tlaku. Současně se zvyšuje i kontrakce hladkých svalů v arteriální stěně, což vede k jejich zúžení a dále zvyšuje krevní tlak.
 • Chronický stres a jeho dlouhodobé následky
  Zatímco akutní stresové reakce jsou většinou dočasné a krevní tlak se po jejich skončení vrátí do normálních hodnot, chronický stres může vést k dlouhodobému zvýšení krevního tlaku. To je způsobeno neustálou stimulací sympatického nervového systému a nadměrnou produkcí stresových hormonů.
 • Stres a životní styl
  Dalším důležitým faktorem je vliv stresu na životní styl. Lidé vystaveni vysokému stresu mohou mít tendenci k nezdravým stravovacím návykům, nedostatku pohybu, nadměrné konzumaci alkoholu či kouření. Všechny tyto faktory přispívají k riziku vzniku arteriální hypertenze.

Vztah arteriální hypertenze a obezity

Mezi arteriální hypertenzí a obezitou existuje významná a dobře dokumentovaná spojitost. Toto propojení je zvláště důležité, neboť prevalenční míra obezity narůstá jak v České republice, tak na celém světě, což zvyšuje počet lidí vystavených riziku vývoje hypertenze a s ní spojených kardiovaskulárních onemocnění.

 • Biochemické a fyziologické interakce
  Obezita přispívá k vývoji hypertenze různými mechanismy. Jde o interakce na různých úrovních, od biochemických po fyziologické. Například u osob s nadváhou či obezitou se často objevuje inzulinová rezistence, což může vést k hyperinzulinemii. Vyšší hladiny inzulinu pak mohou zvýšit retenci sodíku v ledvinách, což může vést ke zvýšení objemu krve a následně i k zvýšení krevního tlaku.
 • Hormonální faktory
  Dalším důležitým faktorem je roli hraje hormon leptin, který je produkován tukovými buňkami a jehož hladina je zvýšená u lidí s obezitou. Leptin může stimulovat sympatický nervový systém, což vede k zvýšení krevního tlaku.
 • Fyzické aspekty obezity
  Fyzické aspekty obezity, jako je zvýšený objem krve a zvýšený periferní odpor kvůli většímu tělesnému objemu, také přispívají k vývoji hypertenze.
CARDIOTENSIVE. 50% sleva. Bezplatná konzultace s firemním specialistou

Komplikace arteriální hypertenze

Neléčená arteriální hypertenze může mít vážné komplikace, včetně:

 • Srdeční onemocnění, jako je srdeční infarkt a srdeční selhání
 • Mrtvice
 • Poškození ledvin
 • Poruchy zraku
 • Poruchy krevního oběhu
CARDIOTENSIVE. Aktuální cenu zjistíte na oficiálních stránkách společnosti. Platba po doručení

Alternativní léčebné přístupy

V léčení arteriální hypertenze lze uplatnit řadu alternativních přístupů, které se mohou stát důležitými součástmi komplexní léčebné strategie.

 • Relaxační techniky
  Relaxační techniky, jako je meditace, jóga nebo autogenní trénink, mohou pomoci redukovat stres, který je jedním z rizikových faktorů pro vznik hypertenze. Tyto metody mohou také přímo ovlivnit krevní tlak snížením aktivity sympatického nervového systému, který reguluje srdeční frekvenci a průtok krve.
 • Akupunktura
  Akupunktura, tradiční čínská medicína, která se používá k regulaci energetických drah v těle, může také přispět k regulaci krevního tlaku. Některé studie ukazují, že akupunktura může snížit krevní tlak u některých pacientů s hypertenzí, i když je třeba provést další výzkum k potvrzení těchto nálezů.
 • Bylinná léčba
  Některé byliny a doplňky stravy mohou mít také hypotenzní účinky. Těmito přírodními léčivy mohou být například česnek, olivový list, hloh, omega-3 mastné kyseliny nebo koenzym Q10. Vždy je však důležité konzultovat použití těchto doplňků s lékařem, jelikož mohou interagovat s tradičními léky na hypertenzi a mohou mít potenciálně nežádoucí účinky.

Závěr

Arteriální hypertenze je vážný zdravotní stav, který vyžaduje správnou diagnózu a léčbu. Důležité je sledovat příznaky, pravidelně kontrolovat krevní tlak a dodržovat doporučené změny životního stylu. Spolupráce s lékařem je klíčová pro správné řízení arteriální hypertenze a snížení rizika komplikací.

CARDIOTENSIVE. Přejděte na oficiální stránky výrobce a vyplňte objednávkový formulář

Podívejte se na naše články o CARDIOTENSIVE, nejlepší léčbě hypertenze:

“CARDIOTENSIVE je bezpečná léčba hypertenze a snižování hladiny cholesterolu v krvi”

“Kde si mohu objednat a koupit CARDIOTENSIVE”

“Kupte si CARDIOTENSIVE v lékárně”

“CARDIOTENSIVE: názory, recenze a komentáře, fórum”

“CARDIOTENSIVE: Návod k použití”

“CARDIOTENSIVE: složení, přírodní aktivní složky”

Časté dotazy (FAQs)

Jak často bych měl(a) kontrolovat svůj krevní tlak?
Pokud trpíte arteriální hypertenzí, je důležité pravidelně sledovat krevní tlak podle pokynů svého lékaře. Obvykle se doporučuje měření tlaku alespoň jednou za 6-12 měsíců.
Existují nějaké přirozené prostředky ke snížení arteriální hypertenze?
Některé přírodní prostředky, jako je konzumace česneku, řepné šťávy nebo zeleného čaje, byly spojovány se snižováním krevního tlaku. Nicméně je důležité diskutovat o těchto možnostech s lékařem a nezapomínat na doporučenou farmakologickou léčbu.
Může arteriální hypertenze být dědičná?
Ano, existuje genetická predispozice pro arteriální hypertenzi. Pokud máte rodinnou anamnézu tohoto stavu, měli byste být ostražitější a pravidelně kontrolovat krevní tlak.
Jaký je vztah mezi arteriální hypertenzí a diabetem?
Arteriální hypertenze a diabetes 2. typu mají často vzájemnou souvislost. Lidé s diabetem mají zvýšené riziko vývoje arteriální hypertenze. Správné řízení obou stavů je klíčové pro udržení zdraví.
Jaký je dopad arteriální hypertenze na těhotenství?
Arteriální hypertenze může mít vážné dopady na těhotenství a zdraví matky a plodu. Jednou z komplikací je preeklampsie, která vyžaduje pečlivé sledování a léčbu od lékaře.
CARDIOTENSIVE
50% sleva – Kupte CARDIOTENSIVE na oficiálních stránkách výrobce
Katie Knight

Zakladatel a šéfredaktor Cardiotensives.com. Doktor lékařských věd, farmakolog.

CARDIOTENSIVE®